Serveis

Aula De Suport

Responsable: Mª José Tudela

L’aula de suport intenta donar resposta, de manera coordinada amb els mestres tutors, a les necessitats educatives especials dels xiquets i les xiquetes que, pel que fa a capacitats, interessos, recursos, ritmes d’aprenentatge... així ho requereixen.

Servei Psicopedagògic

Responsable: Otilia Cantó

L’equip psicopedagògic és el que canalitza, de la manera més adequada a cada situació, les demandes que provenen tant del grup classe com dels problemes individuals que sorgeixen en tot fet educatiu.

Aula d'Informàtica

Responsable TIC: Albert Vivas

L’escola compta amb aula d’informàtica la qual cosa ens permet introduir i aplicar les noves tecnologies en l’educació del nostre alumnat.

Els alumnes dels diferents nivells d’infantil i d’educació primària reben classe d’informàtica setmanalment.

Biblioteca

Responsable: Pepa García

La biblioteca del centre és un servei per a dota la comunitat educativa del nostre centre: alumnes, professors/es, AMPA, servei psicopedagògic, personal no docent, etc., tant per a consultes professionals com per al foment de la lectura.

Els llibres de la biblioteca del centre, pel seu caràcter de servei públic, podran eixir del col·legi amb les limitacions i les garanties necessàries. Per tant, s’estableix un servei de préstec amb un temps limitat de 15 dies com a màxim.

Hem de destacar l’activitat d’animació lectora realitzada per l’alumnat de 6é.

Aula de Música

Responsable: Félix Cortés

A l’aula de música del nostre centre es desenvolupen els objectius i continguts propis de l’àrea d’Educació Artística: formació musical.

Aula de Psicomotricitat

Responsable: Nela Pla

El nostre centre també compta amb una aula de psicomotricitat la qual es utilitzada, tant per a l’educació psicomotriu dels més menuts, com per altres activitats motrius de tot l’alumnat del centre.

Així mateix, s’utilitza també per a les activitats de teatre i ball que tots els cursos organtiza l’AMPA.

Aula d'Anglés

Responsable: Pepa Garcia Ballester

L’aula està preparada per a donar resposta a l’àrea d’idiomes. És molt espaiosa i està dotada amb diversos materials que possibiliten l’aprenentatge de la tercera llengua d’una manera lúdica i instructiva.

Revista Escolar

Responsable: 3r cicle

La revista escolar s’ha convertit en extraordinari mitjà de comunicació entre els diversos membres de la comunitat educativa. Per als alumnes suposa un notable estímul el veure publicats els seu treballs —dibuixos, contes, articles, etc.—, per als pares una satisfacció i per als mestre un extraordinari instrument per a exposar el treball que realitzen dia a dia amb els seus alumnes.

Hort Escolar

Responsables:  Mª Gracia Pastor 

Els xiquets i xiquetes d’infantil i de 1r cicle participen en les activitats de l’hort escolar, coneixent tot el procés de plantació, abonament, rec i recollida de plantes.

Coordinador d'igualtat

Responsables:  Mª Amparo Martí Moreno

Coordinar el Pla d Covivència i el Pla d'Igualtat del Centre.

VISITEU EN LA GALERIA DE FOTOS LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE

CEIP ALBORXÌ AVD. LUIS SUÑER, 27 46600 Alzira Tel. 962457515 Fax. 962457516

E-mail:46000675@gva.es

Diseny i programació: http://www.infoalberic.com