noticiesNOTÍCIES

COMENÇAMENT DEL CURS 2018-2019

21-08-18 17:56:49

COMENÇAMENT DEL CURS:  10 de setembre  a les 9 h.  per a tots els cursos. 

L'alumnat de 3 anys començarà de manera escalonada (en l'ordre que es va acordar en la reunió de juliol), el mateix dia 8 de setembre, a les 10 h. L'entrada es farà de manera escalonada tal com es quedà a la reunió de final de curs.

HORARI DE SETEMBRE:   De 9 a 13 h

BANC DE LLIBRES

Els llibres de text  es repartiran als alumnes que han participat en el banc de llibres, el primer dia de classe. El pare/mare o tutor/a legal haurà de signar un  document de compromís.

Les ajudes als cursos de 1r i 2n  de primària (talons nominals) estaran a la seua disposició al centre del 4 al 7 de setembre de 9 a 10,30 h.

La resta de llibres els podrán adquirir (si així ho desitgen)   a la llibreria 35 FORMIGUETES d'Alzira, Carrer Calderón Barca, 9;  Teléfono: 96 2 41  79  91

MENJADOR

COMENÇAMENT : Dia  10 de setembre en horari de 13 a 14,30 h.  Totes aquelles famíies que en vulguen fer ús, caldrà que ho comuniquen a l'encarregada del menjador abans del dia 7 de setembre.


HORARI D’OCTUBRE A MAIG

Horari de les clases: De 9 a 14 hores.
Horari del Menjador: De 14 h a 15,30 h

Molt important: Les famílies podrán optar a que els seus fills/filles

Isquen a les 14 h en acabar l’horari escolar.
Isquen a les 15,30 h, després de dinar.
Isquen a les 17, després de les activitats extaescolars.
Isquen a les 14 h,  entren a les 15.30 h per a les activitats extraescolars,  i eixir a les 17 h.
Durant la primera setmana del curs se'ls repartirà un full on hauran d'indicar obligatòriament una de les opcions anteriors (fins el 20 de setembre).

<

CEIP ALBORXÌ AVD. LUIS SUÑER, 27 46600 Alzira Tel. 962410721 Fax. 962401699

E-mail:46000675@gva.es

Diseny i programació: http://www.infoalberic.com