noticiesNOTÍCIES

PROJECTE DE JORNADA CONTÍNUA

22-01-18 16:35:46


CALENDARI D'ACTUACIONS DEL PROJECTE DE JORNADA FLEXIBLE/JORNADA CONTÍNUA

Dia 11/04/18: Publicació cens provisional
Dia 13/04/18: Últim dia per a presentar reclamacions al cens provisional
Dia 16/04/18: Publicació del cens definitiu

REUNIONS INFORMATIVES A LES 17 HORES:

  1. Dia 16 d'abril: Infantil de 3 i de 4 anys
  2. Dia 17 d'abril: Infantil de 5  anys i 1r de primària
  3. Dia 18  d'abril: Reunió informativa sobre les activitats  extraescolars a càrrec de   l'empresa SERUNIÓN i de la Jornada Contínua en general,  a càrrec del sindicat ANPE.
  4. Dia 19 d'abril: 2n i 3r de primària
  5. Dia 23 d'abril: 4t i 5é de primària
  6. Dia 24 d'abril: A les 9.15 i a les 17h.  Reunió informativa general per a les persones que no han pugut assistir a les reunions de la classe per a l'expicació del projecte de Jornada Flexible.
  7. Dia 25 d'abril: Votacions de 9 a 19 h. Caldrà dur el DNI, NIE, Carné de conduir, passaport o  permís de residència

Poden votar també:
Entregant  el seu vot personalment,  o a través d’una persona major d’edat  autoritzada per escrit, en què delegue, a la direcció del centre o al tutor/tutora abans del 25 d’abril . Per a votar d’esta manera senzilla hauran de dur dos sobres. El sobre exterior contindrà la firma manuscrita del pare/mare o tutor/a legal, el nom de l'alumne/a  i una còpia del DNI o document alternatiu. El sobre interior tancat contindrà la papereta amb el vot.  Podran demanar al director un justificant com a que han votat.
Recorden que les famílies monoparentals que ho acrediten per mitjà del títol de família  monoparental ,  tenen dret a dos vots.

Els llistats del cens estaran disponibles al tauler d'anuncis de l'AMPA FINS EL DIA 16 D'ABRIL.

NORMATIVA:
DOGV núm. 7086/ 15.06.2016
DOGV núm 8214/17.01.2018
DOGV núm.8224/31.01.2018

PODEN CONSULTAR EL PPROJECTE EN ESTA WEB EN L'AAPARTAT DE DOCUMENTS DE CONSULTA-PROGRAMES DEL COL·LEGI

CEIP ALBORXÌ AVD. LUIS SUÑER, 27 46600 Alzira Tel. 962410721 Fax. 962401699

E-mail:46000675@gva.es

Diseny i programació: http://www.infoalberic.com