Normes d'entrades i eixides

Per a un millor funcionament del Centre, s'han fet les següentes normes d'entrada i eixida del col·legi,  les quals preguem siguen respectades i complides pel bé de tots.

  • Els xiquets i les xiquetes, junt amb els seus pares/mares, hauran d’estar fora del recinte escolar fins a tres minuts abans de l’hora d’entrada (9 del matí) i tres minuts abans de les 15.30 en el cas que opten per entrar a esta hora per a la reaalització de les activitats extraescolars.
  • L’alumnat d’infantil entrarà per la porta xicoteta i els alumnes de primària per la porta gran.
  • Els professors faran les files i acompanyaran l’alumnat a les classes.
  • Els pares es quedaran fora i una volta pujades les files podran entrar únicament aquells que precisen comunicar algun assumpte en secretària.
  • Cinc minuts després de l’hora d’entrada es tancaran les portes i només podran entrar a l’hora del pati els alumnes que vinguen acompanyats pels pares o amb un justificant per escrit.

Eixides

  • L'alumnat d'Infantil i de 1r de Primària, eixiran per la porta lateral, carrer de Santa Teresa de Jornet ( els pares, mares, familiars o personal autoritzat) estaran cinc minuts abans de les hores d'eixida per a arreplegar els alumnes i no accediran al recinte escolar.
  • La resta de de l'alumnat (2n a 6é) realitzaran l'eixida ordenada per la porta de l'Avinguda Luis Súñer tal i com ho fan ara. Els pares, mares, familiars o personal autoritzat s'abstendrà d'entrar a l'edifici escolar.
  • Per a parlar amb els professors, només es podrà fer a les hores que cada professor té destinades a l'atenció de les famílies, prèvia cita. (en general, dijous, de 14 a 15 h o quan queden amb el tutor/a )

CEIP ALBORXÌ AVD. LUIS SUÑER, 27 46600 Alzira Tel. 962410721 Fax. 962401699

E-mail:46000675@gva.es

Diseny i programació: http://www.infoalberic.com